ARDIST LTD

Main menu:


ФАСАДНИ РЕШЕНИЯ ЗА РЕНОВИРАНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИВъзложител:  Община Дряново
Година:  2009
Местоположение:  гр. Дряново

Проектни цветови решения за обновяване на съществуващи сгради на детски градини в рамките на Eвропейски проект:
- подобект ЦДГ "Детелина", база "Детелина"
- подобект ЦДГ "Детелина", база "Иглика"
- подобект Детски ясли

Целта на решенията е в максимална степен да кореспондират с детския свят. Използваните ярки композиции и мотиви провокират детското въображение и създават настроение в градската среда.

ПРОЕКТИ| СТУДИО| ПАРТНЬОРИ | КОНТАКТИ