ARDIST LTD

Main menu:


ФАБРИКА АПОЛОНВъзложител:  АПОЛОН 95 ООД
Година:  2014
Местоположение:  гр. Горна Оряховица


Обектът е разположен в източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица сред имоти с промишлено предназначение, предимно наследство от социализма. При разработката, екипът цели с едно съвременно решение да промени избледнелия облик на индустриалната зона на града чрез ревитализирането на района.


Парцелът, в който е ситуирана фабриката е със специфична триъгълна форма, което провокира развитие на Г-образна конфигурация от производствени тела – едно нестандартно архитектурно, функционално и технологично предизвикателство, в сравнение с масовата практика за линейно разполагане при производство на конфекция.


В сърцето на проекта е разположен административен блок, изпъкващ във височина, с преки връзки към производствените звена. Развита е цялостна концепция с оптимални функционални връзки между складовите, производствените и обслужващите зони, като основният технологичен поток е разработен с възможност за гъвкаво планиране.


Сградата е специфична със своя архитектурен образ. За административния модул е използвана вентилируема фасадна система в асиметрични наклонени композиции, като водещия акцент е интегрираното във фасадата фирмено лого в червен цвят. При проектирането и реализацията е обърнато изключително внимание на прецизните детайли при изграждане на фасадните системи. Фасадният облик е характерен с двуделно разделяне на материалите, от растерна алуминиева обшивка с цветна композиция и обшивка с графитни панели, пресечени  от вертикални прозорци.

Мотивът, продиктуван от логото и асиметричните композиции е интегриран и при акценти в интериора, което придава на сградата една ненатрапчива, но стилна фирмена идентичност.


Водещо при разработката и реализацията на проекта е да бъде осигурена качествена среда за близо 500 служители на най-високо ниво в този бранш, с оглед постигане на максимален комфорт и повишаване производителността на труда. Осигурени са места за отдих, зона за хранене и дворно пространство за почивка на открито.

ПРОЕКТИ| СТУДИО| ПАРТНЬОРИ | КОНТАКТИ