ARDIST LTD

Main menu:


 

СКЛАДОВА И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА - МЦ БАУХЕМИ

 

 

Възложител:  "МЦ БАУХЕМИ" ЕООД


Година:  2015

 

Местоположение:  гр. Правец

 

 

Проект за реконструкция на сграда, в която ще се разположи централния офис, складови площи и производствени помещения на българското представителство на немския производител на строителна химия - MC Bauchemie.

ПРОЕКТИ| СТУДИО| ПАРТНЬОРИ | КОНТАКТИ