ARDIST LTD

Main menu:


Архитектурно студио АРДИСТ ООД е основано от арх. Рени Григорова и партньори.

Рени Григорова се дипломира като Магистър по Архитектура от УАСГ – София през 2006г. Част от следването й по архитектура преминава в Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) – Мадрид, Испания, по европейската програма Erasmus. През 2006 – 2007 г. работи като младши архитект във водещото архитектурно студио JP Molyneux, Ню Йорк, САЩ. От 2007 до 2010 г. работи в частна компания като архитект и ръководител на проектантски колектив. През 2010 г. със свои колеги създава архитектурно бюро АРДИСТ.

През 2015г. арх. Рени Григорова специализира в проектантска фирма CM Peck, Пасадена, САЩ, като работи в екипа по реализиране на съвременни проекти за жилищни сгради в Калифорния, разработвани съвместно с архитекти от САЩ и ЮАР.

АРДИСТ работи в пълния спектър на проектантската практика – градоустройство, проектиране на обществени, жилищни, промишлени сгради и спортни съоръжения. Екипът търси предизвикателствата във всяка сфера на проектирането, с оглед изграждане на устойчива архитектура и привлекателна градска среда.

ПРОЕКТИ| СТУДИО| ПАРТНЬОРИ | КОНТАКТИ